Smernice za društva v času epidemije (izrednega stanja)

Razglašena epidemija v Sloveniji in pa številni sprejeti ukrepi na ravni države so močno posegli v dosedanji način dela in življenja športnih organizacij, društev in klubov. Precej hiter prehod je pomenil, da je bilo časa za pripravo na spremembe relativno malo.

Na Športni uniji Slovenije smo v sodelovanju s ŠUS Eurofitness centrom pripravili priročnik s smernicami, ki lahko športnim društvom, centrom in klubom služijo kot pomoč pri organizaciji dela in podpori zaposlenih ter posledično čim lažjemu in učinkovitemu prehodu skozi posamezne faze. 

Navodila in priporočila v priročniku so namenjena osebju, vodstvu in ostalim zaposlenim, ki sodelujejo pri izvedbi (vadbenih) aktivnosti v centru, klubu ali športnemu društvu v času epidemije COVID – 19. Vključuje pregled predvidenih ukrepov, priporočil in aktivnosti skozi posamezne faze, od razglasitve epidemije do t.i. »pokoronskega« stanja. Vključena so navodila za osebje (zaposleni, strokovni kader v društvu, prostovoljci) s potrebnimi ukrepi za (samo)zaščito z namenom preprečevanja širjenja bolezni ter navodila in priporočila za varno vadbo, ki so namenjena vadečim oziroma obiskovalcem centra/kluba.

Priročnik s smernicami za športna društva, klube in centre v času epidemije (izrednega stanja)

Izjava staršev pred vstopom otroka v prostočasno športno dejavnost