POTUJ PAMETNEJE, ŽIVI BOLJE

  • 15.09.2010
  • logotip_animiran_1ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE poziva svoje ČLANICE in njihove člane, da se v okviru tedna mobilnosti pridružijo desetinam milijonov ljudi po vsej Evropi in izberejo okolju prijaznejše načine mobilnosti. Priporočamo, da zamenjajte avto za kolo ali hojo in s tem prispevate svoj delež k zmannjšanju onesanženosti, ki jo povzroča promet, hkrati pa s telesno aktivnostjo poskrbite za svoje zdravje.

 

Letošnja osrednja tema Evropskega tedna mobilnosti je POTUJ PAMETNEJE, ŽIVI BOLJE. Promocija in organizacija evropskega tedna mobilnosti poteka s ciljem vzpodbujanja spremembe naših navad, načinov razmišljanja in prometnih praks v bolj trajnostno naravnane in človeku prijazne pristope.

Številna mesta in kraji bodo tako zaprli del svojih ulic za avtomobile in izvedli različne ukrepe za trajnostno mobilnost z namenom spodbujanja telesne dejavnosti, odpravljanja čezmerne telesne teže in debelosti, povečanja kakovosti življenja v mestih, zmanjševanja onesnaženosti zraka, blaženja podnebnih sprememb, zmanjšavanja hrupa, števila prometnih nesreč in zastojev ter povečanje prostora, namenjenega srečevanju ljudi, ne pa vožnji z motornimi vozili.

Več o tem...