EDEN IZMED NAJUSPEŠNEJŠIH FORUMOV ŠUS-a DOSLEJ

  • 04.12.2011
  • IMG_2195_WinCEKaj nas je prepričalo, da 6. SLOVENSKI FORUM ŠPORTA ZA VSE razglasimo za enega izmed najuspešnejših doslej?

    Številčna udeležba članov članic ŠUS, vsebinsko bogata predavanja, izkazano zanimanje in pohvale s strani udeležencev ter iskrene osebne zahvale s strani predstavnikov društev, katerim je bil Forum v prvi vrsti tudi namenjen.

 

Naše srečanje se je pričelo s predstavitvijo precej neobičajnega športa za članice ŠUS. Svoje veščine so pokazali mladi karateisti ŠD Gorica, lokalnega soorganizatorja Foruma. Posebne zahvale za uspešno organizacijo na lokalnem nivoju gredo podpredsedniku društva in članu IO Zdenku Šibavu

Animacijskem delu je sledil uvodni del, ki je bil namenjen pozdravnim nagovorom, predstavitvi unije ter lokalnih društev.

V osrednjem delu pa so strokovnjaki, ki se s svojim znanjem in prispevki aktivno vključujejo v projekte ŠUS, na zelo poljuden način predstavili svoje teme, s poudarkom na uporabi v le teh v praksi. 

Dr. Maja Pori, sodelavka v okviru projekta Zdravo društvo, je predstavila športno rekreacijo kot sestavino Zdravega življenjskega sloga. Podala je informacije o zdravju in življenjskem slogu Slovencev, vplivu gibalne dejavnosti na zdravje in primerni vadbi za zdravje. 

Mag. Miroljub Jakovljević, član strokovnega sveta ŠUS, nas je seznanil s preprečevanjem poškodb med telesno dejavnostjo, zdravstveno problematiko telesno dejavnih, vrsto poškodb v športu in tveganjem za poškodbe med telesno vadbo. 

Dr. Primož Pori, član strokovnega sveta ŠUS, nas je informiral o pomenu funkcijske vadbe v športni rekreaciji. Slikovito je predstavil funkcijske gibe, pristope k funkcijski vadbi, stopnjevanje zahtevnosti/kompleksnosti izbranih funkcijskih vaj ter program Zdrave vadbe A, B, C, ki smo ga razvili v okviru projekta Zdravo društvo. 

Matjaž Novak, član Izvršnega odbora ŠUS, je predstavil zdravstvena zavarovanja in šport za vse. Osredotočil se je predvsem na dolgoletno partnerstvo ŠUS in Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, cilje le tega ter na izzive, ki nas še čakajo.

Leni Fafangel, članica strokovnega sveta ŠUS in Simon Vodnik, udeleženec ŠUS triatlon izziva sta predstavila nov projekt športne unije imenovan ŠUS triatlon izziv. Leni je kot vodja projekta predstavila namen in potek projekta, načrt treningov, posamezne udeležence in sodelovanje s Šport tv-jem. Simon pa je svoj pogled podal v obliki zgodbe, v okviru katere je predstavil svojo odločitev za sodelovanje in občutke, s katerimi se je srečeval in se še srečuje v okviru posameznih treningov.

Mojca Grojzdek je kot predsednica društva ŠAD Mavrica, najnovejšega člana ŠUS, predstavila društvo, mavrične programe, ki jih izvajajo in vključenost v projekt Zdravo društvo. Ustanovljeni so komaj pol leta, a so že pritegnili ogromno zanimanja med otroci, pridružilo se jim je namreč že več kot 200 malčkov. 

Popoldanske delavnice so bile namenjene predstavitvi sabljanja s strani ŠD GORICA, mavričnih programov s strani ŠAD MAVRICA in FUNKCIJSKIM VAJAM pod vodstvom dr. Primož Porija. 

Za sproščeno vzdušje je skrbel predsednik Odbora mladih in član IO ŠUS, Rado Trifkovič, ki nas je s humorističnimi vložki prepričal, da mu je vloga moderatorja pisana na kožo. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so s svojimi prispevki in energijo prispevali, da je letošnji Forum izpolnil pričakovanja in ponudil korak naprej na poti k našim dolgoročnim ciljem.

Verjamemo, da bo ob izkazanem zanimanju, mnenjih in pohvalah v prihodnjem letu še številčnejša udeležba tako na Forumu kot na posameznih usposabljanjih in strokovnih srečanjih.

FOTOGALERIJA