LETNA SKUPŠČINA ŠUS

  • 30.03.2012
  • skupscina_SmallLetna skupščina Športne unije Slovenije se je odvijala v četrtek, 29.03.2012,  v prostorih Športne hiše Ilirija. Vodil jo je predsednik ŠD Polje, Avguštin Ciuha. 

    V uvodnem delu je predstavnik ŠD Vaitapu, Tine Radinja predstavil nov projekt ŠUS, EKO AVANTURA, ki se bo odvijala v Bohinju od 25. - 27. maja in v okviru katere bo potekal tudi DAN ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE. Le ta bo tako dobil poseben pomen s tekmovalnim pridihom, ki so ga mnogi že pogrešali.

    Sledila je predstavitev ŠUS TRIATLON IZZIVA, s strani glavnega trenerja in predsednika ŠHD Vztrajaj, Mateja Markoviča. Gre za projekt, s katerim želi ŠUS z različnimi življenjskimi zgodbami širši javnosti pokazati, da je športno aktivnost možno vključiti v vsakdanjik, ob ustrezni organizaciji, ne glede na to kaj počnemo in kakšni smo. Potrebna je le VOLJA.

Po otvoritvi skupščine in izvolitvi organov skupščine je strokovna služba poročala o delovanju Športne unije Slovenije v letu 2011. Izpostavljen je bil velik napredek, h kateremu je veliko prispeval tudi v preteklem letu na novo sestavljen Strokovni svet. Le ta je prevzel zelo aktivno vlogo na strokovnem delu programov Športne unije Slovenije.

V nadaljevanju skupščine so bile po dnevnem redu po vrsti sprejete točke: finančno poročilo, zaključni račun za leto 2011, poročilo Nadzornega odbora in Disciplinske komisije.

V drugem delu dnevnega reda so bile predstavljene usmeritve in načrti za leto 2012, v katerem Športna unija Slovenije nadaljuje z osrednjimi programi, jih nadgrajuje in si prizadeva za njihovo prepoznavnost ter širitev.

Zavzemala se bo tako za širitev članstva kot za širitev mrež znotraj posameznih programov. Posebno pozornost pa bo namenila povezovanju z zdravstvenimi institucijami, občinskimi organi in organizacijami s podobnimi cilji. Poskrbela pa bo tudi za ustrezno informacijsko podporo, saj se zaveda njenega ključnega pomena.

V prvi vrsti pa si bo prizadevala za tesnejše povezovanje in strokovno podporo svojih članic.

 

FOTOGALERIJA