"ŠPORTNI CENTER, IGRIŠČE ZA VSE LJUDI"

  • 26.09.2012
  • Športna unija Slovenije se je predstavila na strokovnem seminariju na temo "Športni center, igrišče za vse ljudi", kjer je Gregor Pečovnik predstavil projekt Športne hiše Ilirije - kot model športnega centra, kjer združujemo vse pod eno streho za zdrav življenjski slog."

    Izobraževalni program »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« so razvili člani konzorcija: Združenje športnih centrov Slovenije, Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Izobraževalni center Grm Novo mesto, Ensico S, d.o.o. Ljubljana, El-Tec Mulej d.o.o. Bled in Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije.

    Predstavitev ŠUS (pdf)