Redna letna skupščina ŠUS 2023

Redna letna skupščina ŠUS 2023

  • 14.03.2023
  • Članice ŠUS vabimo na redno letno skupščino Športne unije Slovenije, ki bo potekala v torek, 28. 3. 2023 v Športni hiši Ilirija s pričetkom ob 16.30.

Dnevni red:

1. Otvoritev
2. Skupščina 28. 3. 2023 
    a.) Izvolitev organov skupščine
    b.) Glasovanje na skupščini
    c.) Dnevni red skupščine
    d.) Poročilo verifikacijske komisije
3. Poslovno in finančno poročilo 2022
4. Letni delovni načrt 2023
5. Program gospodarjenje z nepremičnim premoženjem ŠUS
6. 30. obletnica ŠUS in predstavitev posodobljene celostne podobe organizacije  

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s poverilnico, ki jo pred sejo pošljete po e-pošti na naslov spela.orehek@sportna-unija.si.

Gradivo: