Zaživela je spletna stran projekta Playful Ageing

Zaživela je spletna stran projekta Playful Ageing

  • 15.03.2023
  • Športna unija Slovenije je nosilec novega mednarodnega projekta PLAYFUL AGEING, ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport.

Strateški cilj projekta Playful Ageing je spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti v športu, povečevanje veščin in kompetenc prostovoljcev, ozaveščanje, spodbujanje udeležbe v zdravju koristni telesni dejavnosti s posebnim poudarkom na ženskah ter krepitvi sodelovanja med športnimi organizacijami, lokalno skupnostjo in drugimi deležniki. Poleg Športne unije Slovenije so partnerji projekta ŽKK Požega iz Hrvaške, ŠD Udarni list iz Slovenije in ŽKK Girl Basket iz Srbije.

Za veliko ljudi je tek, kolesarjenje ali pohodništvo dolgočasna dejavnost in za tovrstno telesno aktivnost nimajo motivacije. Košarka pa je eden najatraktivnejših športov in s tem eden najbolj priljubljenih športov, kjer lahko izboljšamo svojo vzdržljivost, moč, agilnost, kognitivne elemente in druge elemente vseh štirih dimenzij telesne pismenosti (telesne, psihološke, kognitivne in socialne). Predstavlja tradicionalno obliko telesne dejavnosti, ki je zelo priljubljena in v njej uživa širša javnost.

Cilji projekta so:
- krepitev zmogljivosti vodij športnih klubov, športnih menedžerjev in prostovoljcev,
- povečanje udeležbe pri telesnih dejavnostih, predvsem žensk in deklic,
- razvoj spletne platforme za organizatorje in udeležence veteranskih košarkarskih turnirjev,
- izvedba množičnih košarkarskih turnirjev (otroški, veteranski) v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem,
- pripraviti priročnik za potencialne organizatorje večjih košarkarskih turnirjev v množičnem športu,
- promocijska kampanja za ozaveščanje in trajnost mreže deležnikov.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta: https://playful-ageing.eu/