Srečanje članov organov ŠUS v Mozirju

Srečanje članov organov ŠUS v Mozirju

  • 25.05.2023
  • V torek 23. maja so se člani organov ŠUS zbrali v Gozdni šoli Mozirje, kjer je potekala redna seja Izvršnega odbora ŠUS. Seji je sledila interaktivna delavnica, na kateri smo govorili o izzivih, ki našo organizacijo čakajo v prihodnjem desetletju.

V letošnjem letu bo naša organizacija zabeležila 30 let delovanja pod imenom Športna unija Slovenije. Na Športni uniji Slovenije slednje vidimo kot priložnost, da se zazremo v prihodnost in se v organizacijskem in programskem smislu pripravimo na izzive naslednjega desetletja. Slednjega bo pomembno zaznamoval tudi sprejem Nacionalnega programa športa za obdobje 2024 – 2034.

Izzivom prihodnosti na področju športa za vse smo se posvetili tako s programskega kot finančnega vidika, medsektorskega in mednarodnega (so)delovanja naše organizacije. Udeleženci so v manjših skupinah diskutirali tudi o organizacijskih vidikih delovanja društev in zveze.

Delavnico je vodila Saška Benedičič Tomat, predsednica ŠD Partizan Škofja Loka in ŠZ Škofja Loka, sicer pa dolgoletna vodja projektov na ISCI (Mednarodna organizacija za šport in kulturo), eni vodilnih mednarodnih organizacij na področju športa.

 

Seja IO in delavnica ŠUS, Gozdna šola Mozirje 23. 5. 2023