ŠUS PREDSTAVIL STALIŠČA NA MULTIMEDIJSKEM PORTALU RTV SLO

ŠUS PREDSTAVIL STALIŠČA NA MULTIMEDIJSKEM PORTALU RTV SLO

  • 10.03.2016
  • Predsednica ŠUS, Leni Fafangel za MMC RTV SLO povedala, da naj dobi športna rekreacija večjo razpoznavnost.

Vključevanje stališča ŠUS v članku MMC-ja, ki je bil objavljen 10. 3. 2016:
V Športni uniji Slovenije, najštevilčnejši zvezi društev za športno rekreacijo in športno vzgojo, menijo, da novi zakon prinaša obilo sprememb, rekreacija pa dobiva nekoliko več prostora, kot ji je bilo namenjeno v preteklosti. Zavzemajo se, da se zakon dopolni s členom, ki opredeljuje prostovoljno delo v športu, ki je temelj amaterskega in delno vrhunskega športa. V vseh državnih organih bi povečali število predstavnikov za športno rekreacijo. Nacionalnim športnim zvezam, ki delujejo na področju športne rekreacije, bi omogočili pridobitev statusa reprezentativne nacionalne športne zveze. »Z dopolnitvami bi bila športna rekreacija zakonodajno razpoznavna in usklajena z dejanskim stanjem na terenu, ki predstavlja najbolj razširjeno področje športa v Sloveniji,« meni predsednica ŠUS-a Leni Fafangel. V ŠUS-u namesto pojma rekreacije predlagajo preimenovanje šport za vse.