Projekt INTERACT: 5. srečanje partnerskih organizacij

Projekt INTERACT: 5. srečanje partnerskih organizacij

  • 21.11.2021
  • Partnerji na TAFISA projektu, INTERACT so se srečali na petem sestanku, ki je potekal dva dni, v »hibridni« obliki. Prenos v živo je potekal iz Nemčije, mesta Frankfurt.

Projekt TAFISA Interact je v polnem zagonu – projektni partnerji iz različnih mednarodnih športnih organizacij, ISO (International Sport Organisations) zelo aktivno, resno in poglobljeno delujejo v okviru različnih sekcij (poglavij), za katere so odgovorni. Kot primer, projektni partnerji iz Mednarodne plesne organizacije (IDO, International Dance Organization) delajo in razvijajo dokument z naslovom »Zaveza športu za vse in promociji telesne aktivnosti« (poglavje IO2). IDO je že izdelal »Pledge« dokument različice 2.0, ki pa je bil na sestanku še podrobneje obravnavan, znotraj dokumenta so stvari dodelali, dopolnili in nadgradili.

Wolfgang Baumann, generalni sekretar TAFISA, je začel prvi dan srečanja. Andreas Klages, izvršni direktor športne organizacije Landessportbund Hessen, pa je tudi spremljal in pozdravil udeležence.

Mednarodnemu združenju balinarskih športov, CBI (International Association of Boules Sports) je bila dodeljena naloga poglavja IO6 – »Izgradnja zmogljivosti v športu za vse in telesni dejavnosti«, kjer razvijajo učno gradivo, kako pooblastiti osebje in ISO za promocijo športa za vse in telesne dejavnosti, kako usposabljati osebje in prostovoljce nacionalnih in množičnih organizacij. Izgradnja zmogljivosti je opredeljena kot proces razvoja in krepitve veščin, predvidevanja, sposobnosti, procesov in virov, ki jih organizacije in skupnosti potrebujejo za preživetje, prilagajanje in uspeh v hitro spreminjajočem se svetu.

Mednarodna namiznoteniška zveza, ITTF (International Table Tennis Federation) , deluje na poglavju IO5 " TOOLKIT, im. delovno orodje mednarodnih športnih organizacij". V prihodnosti bo ta komplet delovnih orodij, pripomočkov na voljo na spletu vsem, ki bi se radi začeli ukvarjati s področjem športa za vse in z različnimi športnimi aktivnostmi.

Mednarodna zveza za Fistaball, IFA (International Fistaball Asociation), razvija poglavje IO4 im. »Spletna platforma za dobre prakse ISO«.

V glavni pisarni organizacije TAFISA delujejo predvsem na poglavju IO7, kako ustvariti in razviti koncept za popolnoma nov INTERACT mednarodni dogodek Športa za vse, ki bi bil lahko kot multidisciplinarni festival športa za vse, kjer bi bile vključene in zastopane različne vrste športov.

K posvetovalni delavnici na daljavo so bili povabljeni gostujoči predstavniki iz 12 različnih mednarodnih športnih zvez – z namenom, da se seznanijo z aktivnostmi, usmeritvami in napredkom projekta ter širijo svoje izkušnje in razpravljajo o različnih temah o športu za vse in telesnih dejavnostih.

Najbolj zanimive razprave so potekale, ko so bili udeleženci razdeljeni v 4 skupine in so bile v on-line obliki ustvarjene 4 različne razprave. Tako so vsi imeli možnost sodelovati in razpravljati o 4 različnih temah (IO2, IO5, IO6 in IO7) projekta ter podati svoj prispevek. Nastalo je nekaj novih in zelo zanimivih idej, pojavila pa so se tudi zanimiva vprašanja.

Ob koncu drugega dneva so vodje projekta TAFISA in vsi projektni partnerji imeli projektni sestanek. Vsi udeleženci so ugotovili, da projekt teče gladko in da gre v pravo smer, napredek projekta pa se je zdel zelo perspektiven. TAFISA, projekt INTERACT in njegovi partnerji, bodo še naprej dajali prednost svojemu glavnemu skupnemu cilju: boljši svet s športom za vse.

Sestanka se je v živo udeležil tudi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, gospod Janez Sodržnik, ki je vse navzoče partnerje vljudno povabil na 27. TAFISA SVETOVNI KONGRES ŠPORTA ZA VSE, ki bo potekal od 8.06.-12.06.2022, v Portorožu. Več o dogodku na spletni strani: http://www.tafisa.org/tafisa-world-congress.

Več o projektu INTERACT si lahko preberete na spletni strani TAFISA (Mednarodno združenje športa za vse), ki je nosilec projekta: http://tafisa.org/Erasmus/INTERACT.