Projekt EUROPE IN ACTION: 10. srečanje partnerskih organizacij

Projekt EUROPE IN ACTION: 10. srečanje partnerskih organizacij

  • 16.12.2021
  • V ponedeljek, 06. 12. 2021 so se srečali partnerji TAFISA projekta, EUROPE IN ACTION. Celodnevni sestanek je potekal v treh delih, kjer se je razčlenjevalo najbolje pomembne tematike, ter zaključevanje izobraževalnih modulov.

 

Cilj takšnih celodnevnih aktivnih srečanj partnerjev projekta je ustvariti neformalno izobraževalno okolje, v katerem je udeležencem omogočeno, da razširijo svoje znanje, delijo znanje in izkušnje, mreženje, razpravljajo o aktualnih temah, ustvarijo nova partnerstva in sodelovanja, razvijajo in delijo najboljše prakse, postanejo del posebne skupnosti. Projekt so opredelili tudi kot blagovno znamko, z izredno potencialno platformo za izboljšanje delovanja. Posamezni modul se je natančno umestilo v vsebinsko zasnovo, določilo njegovo postavitev na spletni strani, izgled posameznega modula, ter končni produkt.

V ospredju sestanka sta bili dve, od petih delovnih nalog, WP3 in WP4 (WP – Work Package):

WP3: Oblikovanje, razvoj in vodenje izobraževalnih modulov ( Design, Development and Piloting of Educational Modules ). Glavni cilji te delovne naloge je zapolniti vrzel, ki obstaja v smislu neformalnega izobraževanja; izobraževati športni kader, delavce v športu; podpora športnim organizacijam pri izvajanju programov in prireditev; promocija HEPA ( health-enhancing physical activity ) in športa za vse po vsej Evropi; pomagati pri izvajanju Priporočila Sveta iz leta 2013 o spodbujanju telesne dejavnosti, ki krepi zdravje v vseh državnih sektorjih.

WP4: Regionalni pristopi ( Regional Approaches ). Znotraj delovnih nalog za WP4 pa je cilj izboljšati razumevanje o tem, kako pomagati petim geografskim regijam Evrope z načrtovanjem, izvajanjem in spremljanjem programov in dogodkov množičnega športa oziroma špota za vse; analizirati regionalne potrebe v zvezi s promocijo množičnega športa; kritično analizirati, kako se okolje športa za vse razlikuje med regijami Evrope; zbirati regionalne primere dobrih praks v zvezi s praktičnimi rešitvami v okviru HEPA in športa za vse.

Ozadje, koncept projekta Europe in Action

Projekt Europe in Action je dosegel svoje dosedanje cilje, saj je uspešno opredelil okvire izvajanja evropske politike, izbral ključna osrednja področja za ukrepanje in zbral vseevropske dobre prakse, povezane s temami in v zvezi z izvajanjem množičnega športa po Evropi. Trenutno poteka delo na naslednji fazi projekta, ki je načrtovanje, razvoj in pilotiranje izobraževalnih modulov, ki bodo ponujeni po vsej Evropi kot orodje za izobraževanje ključnih deležnikov na področju športa za vse.

13 izobraževalnih modulov

​Teme za module so bile izbrane na podlagi začetne primerjave med dvanajstimi temami misije TAFISA 2030, praktičnih rezultatov, opredeljenih v prvi fazi projekta, in pregleda delovnega načrta EU za šport za obdobje 2020–2024. Po tej primerjavi so projektni partnerji menili, da je treba vključiti trinajsto temo, Digitalizacija in inovacije.

Za vsako od trinajstih tem, izbranih v prvi fazi projekta, se oblikuje neformalni izobraževalni modul kot dostopen vir za množično športno skupnost. Vsak modul bo zagotovil praktično znanje za boljši uspeh pri promociji HEPA in športa za vse po Evropi ter opolnomočil vse zainteresirane športne organizacije, zveze, društva k evropskem gibanju športa za vse.

Vseh trinajst tem temelji na potrebah in prednostnih nalogah interesnih skupin za množični šport za vse po vsej Evropi. Tematski moduli so naslednji:

Sestanek se je zaključil z dodelitvijo nalog projektnim partnerjem za naslednjih 6 mesecev, določitev naslednjega srečanja, ki naj bi bil organiziran v mesecu februarju 2022, ter s sklepnimi mislimi vsakega udeleženca posebej.

»Uskladiti projekt tako, da ostanemo skromni pri stvareh, ki delujejo dobro na ljudi in je usmerjeno v povezovanje in izboljšanje dejanskega položaja športa za vse v svetu.«

Več o projektu EUROPE IN ACTION, s klikom TUKAJ