Razpis usposabljanja za pridobitev naziva(ov) Strokovni delavec 1, športna rekreacija in/ali Strokovni delavec 1, šport starejših.

Razpis usposabljanja za pridobitev naziva(ov) Strokovni delavec 1, športna rekreacija in/ali Strokovni delavec 1, šport starejših.

  • 18.03.2022
  • Oba naziva bosta potekala vzporedno, saj je velik del vsebin obeh programov identičen.

Obveščamo vas, da so na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) https://www.olympic.si/ objavili razpis usposabljanja za pridobitev naziva(ov) Strokovni delavec 1, športna rekreacija in Strokovni delavec 1, šport starejših.

Teoretične vsebine (vsebine, ki so na urniku, ki je priloga razpisu, ki ga najdete na spodnji povezavi) bodo v večini izvedene na daljavo! S tem želijo slušateljem delno olajšati udeležbo na usposabljanju tako z vidika časa kot denarja.

Vsebine obeh programov potekajo skoraj na enak princip, zato organizatorji izobraževanja svetujejo kandidatom, da se prijavijo na usposabljanje za pridobitev obeh nazivov, saj bodo s tem pridobili najširši nabor kompetenc na področju rekreativne vadbe z vidika starosti vadečih.

Vse informacije boste našli v razpisu do katerega pridete s klikom na spodnjo povezavo:

POVEZAVA DO RAZPISA

 

Prijavite se in razširite svoje kompetence na področju dela v športu.

 

Kontakt: mag. Taja Škorc, vodja programa
e-naslov: sportzavse@olympic.si
 

Vse dobro in lep pozdrav,

ekipa Športne unije Slovenije